Naše rodinná smečka

Dneska potřebujete pastelky, nebo alespoň tužku.

Budete si kreslit.

Pokud jste poslední výtvarné dílo vytvořila v mateřské škole, vůbec nevadí. I hlavonožec je super.

Nakreslíte váš svět, vaši rodinou smečku.

Dopřejte své hlavě pár minut na naladění se a zkuste všechny nakreslit. Ovšem ne v jejich lidské podobě, ale v té zvířecí.

Jak velká ZOO je u vás doma?

Kdo je vůdce smečky?

Pokud nechcet vzít pastelky za žádnou cenu do ruky, vytvořte bubliny a do nich vpisujte. Manžel=drak, (pes, kůň), ja jsem kočka (myška, husa nebo dračice ...), děti jsou...

Jakou roli má kdo u Vás doma. Jste z jedné smečky? Nebo někdo je pes, druhý kočka a třetí třeba ptáček zpěváček?

Možná se vaše smečka skvěle doplňuje, no a pokud třeba zjistíte, že jste šelmy, co si jdou po krku. Nevadí, aspoň víte, na čem pracovat.