Relaxujte

Sedněte si, nebo si lehněte. Pokud sedíte, mělo by být vaše tělo celé podepřené. Tedy i ruce a hlava. Posuňte si židli ke stěně, nebo se v ní trochu sesuňte níž.

Zavřete si oči a co nejpomaleji se nadechujte nosem. Uvědomte si, jak se teď zvedá a rozpíná váš hrudník. Výdech nechte na gravitaci.

Hrudník pomalu klesá a vytlačuje vzduch. Aktivujete takto parasympatikus, zodpovědný za vaši relaxaci.

Při stresu je totiž aktivován náš obranný mechanizmus – bojuj nebo uteč. Pokud je tento stav dlouhodobý dochází k rozvoji psychosomatických onemocnění.

Znovu nádech, výdech, aspoň 2.minuty (je to asi 8 nádechů a výdechů).

Nyní přenesme koncentraci k levé polovině těla.

Uvědomte si, jak se při každém nádechu napínají prsty na vaší levé ruce a při výdechu zase povolí. Jde o úplně malý pohyb, kterého si běžně nevšimnete.

Nádech – prsty se napínají, výdech – ruka je uvolněná.

Dejte své ruce pozornost na pět nádechů, a to samé udělejte s celou polovinou těla.

Pomalinku, bez spěchu, s plnou pozorností a koncentrací.

Přenesem pozornost na pravou polovinu těla a znovu začneme nejprve rukou a pak pokračujeme celou pravou polovinou těla.

Teď si uvědomte svou páteř. Ta se při každém nádechu protáhne a svaly okolo ní, se zatnou, při výdechu dojde k uvolnění.

Dejte si opáčko aspoň 5x.