Koncentruj své myšlenky 

 

„Slámkový dech“ lze použít, pokud se potřebujete soustředit, dostat do středu svého těla a vynechat všechny rušivé myšlenky.

Pít brčkem určitě umíte, jen místo brčka našpulte pusu a „Nádech, výdech“…

Jako bychom měly v ústech třeba šnorchl, který nemůžete vyplivnout.

Ústa tedy zůstávají našpulená i při výdechu.

U tohoto typu dýchání zkraťte dobu na 1 až 2 minuty a možná si raději sedněte.

Pokud u cvičení stojíte, nejprve si uvědomte plosky svých chodidel, to, jak pevně stojí na zemi a jsou ukotvená a spojená se zemí.